Plantilles peu diabètic

L’objectiu dels suports plantars no és altre que reduir els pics de pressió i és per això que els tractaments acomodatius són la millor opció pels pacients diabètics.

 

Previ al disseny i confecció dels suports plantars, es realitzarà un estudi de pressions amb plantilles instrumentades amb la finalitat de localitzar les zones de risc i d’aquesta manera, poder reduir les pressions excessives localitzades en aquesta zona mitjançant la incorporació d’elements i fenestracions de menor duresa als suports plantars que ajudaran a aconseguir la reducció de les pressions excessives.

 

En cas d’amputació d’un o varis segments, els suports plantars inclouran els farciments protèsics necessaris per substituir els segments absents.

 

Una vegada confeccionat el tractament, es realitzarà de nou un estudi biomecànic amb plantilles instrumentades per valorar l’eficàcia del tractament i la reducció de les pressions plantars.

Material Plantilles Terapèutiques

eva

Les plantilles seran d’EVA d’un material tou per aconseguir un tractament acomodatiu i que permeti una disminució de les pressions plantars excessives.

L’EVA és un material lleuger, rentable, amb poca absorció d’aigua, reciclable i sense toxicitat.

 

forros

Forro de microfibra d’alta qualitat lliure de crom.

Productes relacionats

calçat peu diabètic

mitjons