Peu diabètic

Peu diabètic

A INSOLER som professionals en la salut dels seus peus, i som coneixedors que el Síndrome del Peu Diabètic és una de les complicacions cròniques més freqüents en pacients amb Diabetes Mellitus (DM). Es tracta de la formació d’una úlcera per pressió causada per una combinació de factors que poden estar presents en el pacient diabètic.

Des del nostre centre, es donarà tractament al peu diabètic des de les diferents vessants possibles dins de l’àmbit de la podologia: Ortopodològic i Quiropodològic.

Com es pot prevenir el Síndrome del Peu Diabètic?

L’estudi biomecànic del peu i la confecció d’una plantilla que distribueixi el pes correctament i alliberi l’excés de pressió a les zones més afectades (plantilles de descàrrega), juntament amb un calçat adequat que respecti l’anatomia del peu, serà primordial per prevenir aquest tipus de lesions que, un cop instaurades, costen molt de curar.

INSOLER vetllarà per proporcionar-li una cura completa i integral del peu diabètic.

plantilles peu diabètic

Suports plantars a mida atenent a les necessitats de cada pacient i reduint punts de pressió.

calçat peu diabètic

Per aconseguir una millor reducció de les pressions plantars en funció la fase del pacient: preventiva, aguda o crònica.

INSOLER, especialistes en Peu diabètic

INSOLER oferim un servei integral en el tractament del síndrome del peu diabètic. Aconsellem els nostres pacients de com tenir cura dels seus peus.

Estudi de pressions

Realitzem una exploració tant de la marxa activa com en baropodometria (anàlisis de pressions).

Assessorament

Podòlegs especialitzats en el diagnòstic i el tractament integral del peu diabètic

tractament

INSOLER oferim diferents tractaments pel peu diabètic: Ortopodològic i Quiropodològic

Peu diabètic

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la diabetis com una “malaltia crònica que apareix quan el pàncrees no produeix insulina suficient o quan l’organisme no utilitza de manera eficaç la insulina que produeix” i la considera un important problema de salut pública.

 

Aquesta malaltia autoimmune genera una sèrie de complicacions, ja siguin agudes o cròniques, que afecten a diferents parts de l’organisme. Tenen especial importància les complicacions cròniques, que poden dividir-se en dues grans categories: complicacions microangiopàtiques i complicacions macroangiopàtiques. Les complicacions microangiopàtiques són la nefropatia, neuropatia i retinopatia diabètica, mentre que les complicacions macroangiopàtiques són la malaltia vascular cerebral, la cardiopatia isquèmica i la malaltia vascular perifèrica.

 

La neuropatia diabètica i la malaltia vascular perifèrica són les dues complicacions que afecten al peu, i per tant, són objecte de tractament per part de l’àmbit sanitari de la podologia, donant lloc al que s’anomena peu diabètic.

 

L’International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF) defineix el peu diabètic com “la infecció, ulceració o destrucció dels teixits profunds del peu, associats a neuropatia i/o malaltia vascular perifèrica de diferent magnitud a les extremitats inferiors dels pacients amb diabetis mellitus”.

 

No obstant, no tots els pacients amb diabetis són considerats pacients de risc, és a dir, susceptibles de patir una úlcera, o dit d’una altra manera, no tots els peus dels pacients diabètics, són peus diabètics.

 

Es consideraran pacients de risc, segons els criteris de l’IWGDF, aquells pacients amb diabetis que no tenen una úlcera activa al peu, però que tenen una neuropatia perifèrica, amb o sense presència de deformitat al peu o malaltia vascular perifèrica, o un historial d’úlcera o úlceres o amputació d’una part del peu o la cama.

 

En funció de la prevalença majoritària de neuropatia o malaltia vascular perifèrica, les lesions que es poden derivar d’aquestes en el peu són les úlceres neuropàtiques o isquèmiques, o bé una combinació d’ambdues, donant lloc a úlceres  neuroisquèmiques.

 

La ulceració és una de les complicacions més greus del peu diabètic ja que augmenta el risc d’infecció i amputació, reduint d’aquesta manera la qualitat de vida del pacient.

 

Des d’INSOLER, es donarà tractament al peu diabètic des de les diferents vessants possibles dins de l’àmbit de la podologia: